Tel:010-64402213
手机:13911318694
E-mail:[email protected]
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

2008年钾肥分港口月度进口情况统计

2012-04-18 09:22:28 来源: 艾格农业网
  • 【报告名称】:2008年钾肥分港口月度进口情况统计
  • 【发布日期】:2012-04-18 09:22:28
  • 【报告格式】:电子版或纸介版
  • 【交付方式】:数据库订购或email发送
  • 【订购热线】:010-64402035
  • 【中文价格】:***元
  • 【下    载】:在线订购数据下载
  • 分享到:
导读

报告描述

进口、数量、港口、氯化钾(MOP)、硫酸钾(SOP)

最新目录

MOP:Custom Jan.08 Feb.08
Quantity (product,Ton) Quantity (K2O,Ton) Quantity (product,Ton) Quantity (K2O,Ton)
Nanjing               76,018            45,611             174,129          104,477
Harbin               74,521            44,713               66,560            39,936
Shenzhen             208,470          125,082                       20                    12
Manzhouli             107,653            64,592               65,230            39,138
Zhanjiang             176,882          106,129               39,930            23,958
Qingdao                 4,566               2,740             105,936            63,562
Urumqi               31,876            19,126               18,037            10,822
Dalian               69,300            41,580                     831                  499
Nanning                        -                        -                          -                        -  
Hohhot                 3,936               2,362                 7,706               4,624
hangzhou                         0                       0                        -                        -  
Wuhan                 3,501               2,101                 2,940               1,764
Ningbo                        -                        -                          -                        -  
Huangpu                 2,474               1,485                        -                        -  
Haikou                        -                        -                   1,000                  600
Xiamen                        -                        -                          -                        -  
Hefei                        -                        -                          -                        -  
Tianjin                       40                    24                       40                    24
Gongbei                        -                        -                           0                       0
Shanghai                       19                    11                         1                       1
Shijiazhuang                        -                        -                          -                        -  
Total 759,257 455,554 482,361 289,416

相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:傅真真 电话:010-64403086、13911318694传真:010-64402039 E-mail:[email protected] 

 

艾格农业数据库