Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:chen.wang@boabc.com  info@boabc.com
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

2006-2008钾肥(国产及进口)周度零售价统计

2012-04-18 09:34:09 来源: 艾格农业网
 • 【报告名称】:2006-2008钾肥(国产及进口)周度零售价统计
 • 【发布日期】:2012-04-18 09:34:09
 • 【报告格式】:电子版或纸介版
 • 【交付方式】:数据库订购或email发送
 • 【订购热线】:010-64402035
 • 【中文价格】:***元
 • 【下    载】:在线订购数据下载
 • 分享到:
导读

报告描述

样例:Domestic MOP Retail PriceDate2006-2-242006-3-32006-3-102006-3-172006-3-242006-3-31Average 1,902 1,892 1,914 1,9...

最新目录

样例:

Domestic MOP Retail Price 

Date 2006-2-24 2006-3-3 2006-3-10 2006-3-17 2006-3-24 2006-3-31
 Average             1,902            1,892            1,914            1,918            1,927            1,913
 Beijing       
 Tianjin       
 Hebei       
 Shanxi               2,000            2,100            2,100            2,100
 InnerMongolia             2,200            2,200            2,200            2,200            2,200            2,200
 Liaoning               2,210            2,210            2,210            2,050
 Jilin       
 Heilongjiang             1,860            1,860            1,860            1,860            1,970            1,970
 Shanghai       
 Jiangshu       
 Zhejiang       
 Anhui       
 Fujian             1,420            1,420            1,420            1,420            1,420            1,420
 Jiangxi             2,150            2,100            2,080            2,080            2,080            2,080
 Shandong             2,000            1,960            1,960            1,900            1,900            1,900
 Henan       
 Hubei       
 Hunan             2,090            2,090            2,090            2,090            2,090            2,090

相关研究报告更多研究报告
客服服务

联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:chen.wang@boabc.com 
联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:info@boabc.com  QQ:1622082536

 

艾格农业数据库